About Us
Contact Us

Kunshan sheet metal, sheet metal processing, Kunsh


Contacts:Miss Chang

Mobile:18962636965

Fax:86-512-57428210

Website:www.etekmetal.com

E-mail:etek15@etekmetal.com

Address:No. 199 Zijing Road, Zhangpu, Kunshan City, China